Uzņēmējdarbība reģionos - Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšanai

Parādīt saistītās lietas

Logo_22012015_LDDK_konference_regionala_uznemejdarbiba

Video: konference „Uzņēmējdarbība reģionos Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšanai”

Aptauja konferences dalībniekiem: http://ej.uz/konfaptauja

Attēli no konferences norises Jelgavā: http://bit.ly/1vjBZXi

Attēli no konferences norises Cēsīs: http://bit.ly/1DuDOUq


 

11. un 12.februārī Latvijā norisināsies starptautiska konference „Uzņēmējdarbība reģionos Eiropas Savienības konkurētspējas stiprināšanai”, kuru Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros rīko Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Jelgavas un Cēsu pašvaldībām.

Līdzās augstu Eiropas amatpersonu un biznesa pārstāvju diskusijai par to, kā veicināt reģionālās uzņēmējdarbības attīstību, LDDK izmantos šo iespēju, lai visu Eiropu iepazīstinātu ar divām Latvijas pilsētām, kur darba devēju un pašvaldību sadarbībā mērķtiecīgi attīstās reģionālie uzņēmumi un vietējā ekonomika.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs: „Lielākā daļa prezidentūras pasākumu šajā pusgadā notiek galvaspilsētās – Rīgā un Briselē. Taču, runājot par reģionālo uzņēmējdarbību un tās attīstību gan ES mērogā, gan katrā atsevišķā dalībvalstī, mēs apzināti izvēlējāmies konferences delegātus vest uz Cēsīm un Jelgavu, ko var uzskatīt par veiksmīgas reģionālās ekonomiskās izaugsmes piemēriem Latvijā. Abu pilsētu panākumu atslēga ir mērķtiecīga, regulāra sadarbība starp vietējām darba devēju organizācijām un pašvaldību amatpersonām, kopīgi plānojot turpmāko attīstību, identificējot un novēršot šķēršļus, kas to kavētu, un lūkojoties ilgtermiņā.”

Aicinām iepazīties ar konferences programmu un sīkāku informāciju par tās norisi, kā arī – interesentus aicinām savlaicīgi reģistrēties dalībai konferencē, aizpildot pieteikuma formu http://ej.uz/uznemejdarbiba_regionos

Konference tiek rīkota ESF līdzfinansētā LDDK projekta „LDDK administratīvās kapacitātes stiprināšana reģionos” (Nr. Nr. 1DP/1.5.2.2.1./08/IPIA/SIF/002/02) ietvaros.