10. ikgadējā starptautiskā zinātniskā Baltijas biznesa vadības konference ASBBMC 2017 “Ilgtspējīgas organizācijas: izveide un vadība nestabilajā biznesa vidē”

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 28.martā

2017.gada 27. – 29.aprīlī, Rīgā RISEBA Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 notiks 10. ikgadējā starptautiskā zinātniskā Baltijas biznesa vadības konference ASBBMC 2017 “Ilgtspējīgas organizācijas: izveide un vadība nestabilajā biznesa vidē”

Konferenci organizē Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA un Banku augstskola sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu SSE Riga.

Mūsdienu pasaules nestabilajā situācijā nākas saskarties gan ar politiskām un makroekonomiskām svārstībām, gan ar vides un sabiedrības pārmaiņām, gan ar radikāliem risinājumiem dažādās dzīves sfērās – Brexit un migrācijas krīze, inovatīvi uzņēmējdarbības modeļi un jauni klientu uzvedības veidi.

Kā organizācijai pastāvēt šajā nestabilajā vidē, kā veidot un uzturēt ilgtspēju?

Kādas vides, ekonomiskās, tehnoloģiskās un sociālās pārmaiņas sekmēs uzņēmuma ilgtspēju makro, mezo un mikro līmenī?

Šīs konferences mērķis ir apvienot zinātniekus, akadēmisko personālu un doktorantus pieredzes, ideju un pētījumu rezultātu apmaiņai, lai radītu ilgtspējīgas organizācijas un diskutēt par praktiskiem risinājumiem.

Konference notiek katru gadu, ar mērķi radīt stabilu platformu starptautiskajam stratēģiskajam tīklam, kurā iespējams dalīties ar savu pētījumu rezultātiem, ieviest inovācijas un projektus dažādās jomās.

 Konferences sadaļas:

  • Ilgtspējīga politika un prakse ekonomikā un sociālajās zinātnēs;
  • Ilgtspējīga uzņēmējdarbība;
  • Organizācijas uzvedības modeļi, ilgtspējīga iniciatīva;
  • Dažādi faktori ilgtspējas sekmēšanai.

Tēžu iesniegšana līdz 2017.gada 13.aprīlim

Labākie raksti tiks iesniegti publicēšanai Baltic Journal of Management (ISSN: 1746-5265; indeksēti SCOPUS). Konferencei iesniegtie raksti tiks publicēti Journal of Business Management (ISSN: 1691-5348; indeksēti EBSCO).

Reģistrācija: http://asbbmc.eu/