2. Latvijas-Vācijas Konference “MĒS MĀCĀMies”

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 09.septembrī

Ciešā sadarbībā ar Latvijas Izglītības un zinātnes ministriju Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) kopš 2013. gada realizē profesionālās izglītības projektu VETnet, ko finansē Vācijas Izglītības un pētniecības ministrija. Projekts atbalsta darba vidē balstītu mācību ieviešanu Latvijā, veicinot sadarbību starp visiem šajā procesā iesaistītajiem partneriem. Projekta mērķis ir ilgtspējīgas, darba vidē balstītas profesionālās izglītības attīstība un jauniešu nodarbinātības veicināšana Latvijā.

VETnet projekta ietvaros 2014. gadā AHK organizēja pirmo Latvijas-Vācijas konferenci par šo tēmu, kas veidoja platformu iesaistītajām pusēm gan pieredzes apmaiņai un veiksmes stāstu apzināšanai, gan jaunu impulsu gūšanai.

2016. gada 22. septembrī AHK organizē otro Latvijas-Vācijas konferenci “MĒS MĀCĀMies” par darba vidē balstītām mācībām.

Konferences mērķis ir informēt Latvijas un Vācijas partnerus par jau sasniegtajiem rezultātiem, ar kuriem Latvija var lepoties, kā arī veicināt dialogu starp konferences dalībniekiem par tādām aktuālām tēmām kā uzņēmumu sadarbībā realizētām darba vidē balstītām mācībām, atbalsta instrumentiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, īstenojot apmācības uzņēmumā, sadarbība starp darbaudzinātājiem un skolu prakšu vadītājiem viņu profesionālās kompetences paaugstināšanai, profesionālās izglītības tēla uzlabošana.

Konferencē piedalīsies Latvijas un Vācijas ministriju pārstāvji, sociālie partneri, uzņēmumi un profesionālās izglītības iestādes.

Konferences otrajā daļā aicinām piedalīties darbsemināros par atbalsta iespējām apmācību īstenošanai uzņēmumā un uzņēmumu sadarbībā īstenotu duālo apmācību.

Pieteikšanās, aizpildot anketu līdz 11.09.2016.
Pieteikuma anketa

vai sūtot anketu uz e-pastu vetnet@ahk-balt.org

Tālrunis informācijai: + 371 6611 9816.