2019 China Top 500 Enterprise Summit

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 13.augustā

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs šī gada 31. augustā piedalās Ķīnas Top 500 uzņēmumu samitā (2019 China Top 500 Enterprise Summit), kura ietvaros norisināsies Ķīnas – Latvijas uzņēmējdarbības apaļā galda diskusija. 

11. jūlijā LDDK un Ķīnas Uzņēmumu konfederācija (China Enterprise Confederation, CEC) atkārtoti apliecināja apņemšanos veicināt savienojamību starp Latviju un Ķīnu, sekmējot sadarbību transporta un loģistikas nozarē, piesaistot ilgtspējīgas investīcijas infrastruktūras projektos, veicinot tirdzniecības attiecību un tūrismu. Tāpat tikšanās laikā CEC aicināja LDDK uzņemties iniciatīvu veicināt Latvijas uzņēmumu dalību Ķīnas Top 500 konferencē.

Lai noteiktu iespējamos sadarbības virzienus ar Ķīnu, aicinām LDDK biedrus sniegt priekšlikumus, rakstot uz e-pastu inese.stepina@lddk.lv