Informatīvs seminārs "Vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija"

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 17.februārī

Labklājības ministrija tehniskās palīdzības projekta “Horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” politikas koordinēšanas funkciju nodrošināšana Labklājības ministrijā (2015.-2018. gads)” (Nr. 12.1.1.0/15/TP/003) ietvaros rīko informatīvu semināru “Vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija“, kura mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni  par dzimumu līdztiesības, nediskriminācijas invaliditātes, vecuma vai etniskās piederības dēļ jautājumiem.

Seminārā lektors Iļja Boļšakovs informēs, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas  ES fondu atbalstīto u.c. projektu īstenošanā un ikdienas sabiedriskās norisēs, tostarp ar praktiskiem piemēriem skaidros, kā veicināt dzimumu līdztiesību, personu ar invaliditāti sociālo iekļaušanu un nediskrimināciju vecuma un etniskās piederības dēļ, fokusējoties uz stereotipu un dzimumu segregācijas mazināšanu nodarbinātības  jomā un iekļaujošas sabiedrības  veicināšanu. Paredzamais semināra ilgums – 3 akadēmiskās stundas.

Seminārs notiks 23.februārī no plkst 14.00 līdz plkst 17.00, Labklājības ministrijā, skolas ielā 28.

Pieteikumus semināram sūtīt līdz 21.februārim uz e-pastu Inese.Vilcane@lm.gov.lv ar norādi, vai personai ir ierobežota pārvietošanās.