LDDK pārstāv Latvijas darba devēju intereses OECD Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvajā padomē Parīzē

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 06.jūnijā

Otrdien, 6.jūnijā, Latvijas Darba devēju konfederācija pirmo reizi kā pilntiesīgs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Uzņēmējdarbības un rūpnieciskās konsultatīvās padomes biedrs piedalās Ģenerālajā asamblejā Parīzē, pārstāvot Latvijas darba devēju intereses.

Dalība un iesaiste OECD Uzņēmējdarbības un rūpnieciskās konsultatīvās padomes (Business at OECD) darbā ir būtiska priekšrocība Latvijai, kas var palīdzēt īstenot mērķi – stabils 5% IKP pieaugums 2020. gadā. Tā ir iespēja radīt tādus apstākļus un politiku, kurā iedzīvotāji varēs realizēt savu potenciālu, veidot savu uzņēmējdarbību un radīt jaunas darba vietas, vai arī kļūt par kvalificētiem speciālistiem, lai veiksmīgi iekļautos Latvijas darba tirgū.

“Mēs augstu vērtējam iespēju daudz plašāk iesaistīties “Business at OECD” darbā, lai iegūtu jaunu pieredzi un apmainītos viedokļiem, kas veicinātu Latvijas ekonomikas attīstību. Latvija ir ieinteresēta, lai OECD darbs būtu produktīvs un uz izaugsmi vērsts, tāpēc būtisks jautājums ir dalībvalstu uzņēmējdarbības efektivitāte un ilgtspēja, ko, galvenokārt, spēj nodrošināt izglītības kvalitāte un tās pieejamība, zināšanu pārnese, kā arī korupcijas mazināšana un konkurētspēju veicinoša nodokļu politika. Atsaucoties uz 2017.gadā OECD dalībvalstīs veiktās aptaujas par uzņēmējdarbības vidi rezultātiem, vēlos izcelt, ka atšķirībā no citām OECD valstīm Latvijā prioritāri risināma problēma šobrīd ir darbaspēka nodokļu jautājums, kas ir arī Latvijas nodokļu reformas centrā. Uzņēmēji pieprasa strukturālas pārmaiņas, lai stimulētu ekonomisko aktivitāti un uzlabotu valsts konkurētspēju,” “Business at OECD” Ģenerālajā asamblejā savā uzrunā uzsvēra LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs.

Kopš 2016. gada 1. jūlija Latvija ir pilntiesīga OECD dalībvalsts. Iekļūšana Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sastāvā bija vairāku gadu mērķtiecīgi orientēts darbs, kā rezultātā Latvijā tika īstenota OECD standartiem atbilstoša politika un labā prakse. Latvijas Darba devēju konfederācija jau vairāk kā 10 gadus iesaistās “Business at OECD” organizētās darba grupās un politikas komitejās, lai gūtu pieredzi un visu nepieciešamo informāciju, kas sekmētu brīvās tirgus ekonomikas principu ieviešanu Latvijā.

“Business at OECD” ir neatkarīga organizācija, kas darbojas OECD ietvaros. Tā veido starptautisku biznesa tīklu – vairāk kā 2800 uzņēmējdarbības ekspertu regulāri tiekas ar OECD vadību un sniedz konsultācijas par ekonomikas politiku un pārvaldību. BIAC biedri ir OECD dalībvalstu vadošās uzņēmēju un darba devēju organizācijas.