Mācību ekskursija SIA “Ventspils nafta” termināls

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 09.jūnijā

Lai iepazītos ar labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Valsts darba inspekcija (VDI) organizē mācību ekskursiju š.g. 16.jūnijā uzņēmumā SIA “Ventspils nafta” termināls Ventspilī, Talsu ielā 75. Mācību ekskursiju mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Ekskursijas dalībniekiem tiks nodrošināts transports Rīga – Ventspils – Rīga.

Ņemot vērā vietas specifiku un drošības apsvērumus, vietu skaits mācību ekskursijām ir ierobežots! Lai pieteiktu dalību, lūdzam reģistrēties elektroniski saitē http://ej.uz/macibuekskursija. Ekskursijas programma pielikumā. Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu. Mācību ekskursija ir trešā šāda veida aktivitāte šogad un pavisam 2017.gadā ir plānotas 6 mācību ekskursijas.