Aicinājums piedalīties aptaujā un sniegt novērtējumu par Latvijas starptautisko konkurētspēju

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 06.februārī

Aicinām uzņēmējus piedalīties Pasaules ekonomikas foruma Globālās konkurētspējas ziņojuma (Global Compettiveness Report, GCR) par 2017. gadu sagatavošanā.

Pēc uzņēmēju sniegtajām atbildēm tiek vērtēta Latvijas uzņēmējdarbības vide salīdzinājumā ar 137 pasaules valstīm. Sniedzot atbildes, aicinām vērtēt situāciju Latvijā salīdzinājumā ne tikai ar tuvākā reģiona valstīm, bet arī ar starptautisko vidi.

Aicinām elektroniski aizpildīto un saglabāto anketu nosūtīt ziņojuma par Latviju atbildīgajai personai Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētajam profesoram Arnim Saukam līdz š.g. 9.februārim uz e-pastu: arnis.sauka@sseriga.edu

Aptaujas anketa vēlāk būs pieejama arī latviešu valodā.

Katra uzņēmuma piedalīšanās aptaujās ir būtiska, jo pagājušā gadā Latvijas konkurētspējas starptautiskā novērtējuma rādītāju krituma viens no iemesliem bija arī tas, ka no Latvijas tika saņemts mazāk atbilžu: 2016.gadā – 89 atbildes, 2017. – 55 atbildes, salīdzinājumam – no Igaunijas attiecīgi 89 un 77 atbildes, no Lietuvas 121 un 116. Līdz ar salīdzinoši mazu atbilžu skaitu, katrai sniegtai atbildei ir bijis relatīvi daudz lielāks svars.