Aicinām piedalīties starptautiskā novērtējuma Doing Business sagatavošanā

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 07.februārī

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina nozaru asociāciju un uzņēmumu vadītājus – savas nozares līderus – piedalīties Pasaules Bankas jaunākā uzņēmējdarbības vides starptautiskā novērtējuma Doing Business (DB) sagatavošanā. DB š.g. februārī uzsāk jaunu aptaujas ciklu, kas noslēgsies oktobrī. Pēc respondentu atbildēm uz anketas jautājumiem tiek vērtēta Latvijas uzņēmējdarbības vide salīdzinājumā ar 190 pasaules valstīm.

LDDK kopā ar Ekonomikas ministriju (EM) ir analizējusi DB novērtējuma rezultātus par iepriekšējiem gadiem, kuros konstatēts ārkārtīgi mazs respondentu skaits un nereti atbildes, kas neuzrāda uzņēmējdarbības vides objektīvo situāciju un faktiskos uzlabojumus. Tikai palielinot kompetentu respondentu skaitu, varam nodrošināt, ka reitings uzrāda patieso situāciju.

Jūsu atsaucība ir būtiska, tādēļ aicinām Jūs piesaistīt savu uzņēmumu pārstāvjus – jomu ekspertus un pieteikties kļūt par DB respondentiem, aizpildot tiešsaistes anketu DB mājas lapā sadaļā “Become a Contributor. Par DB respondentiem īpaši aicinām Jūs piesaistīt ekspertus ar kompetenci un pieredzi šādos procesos: būvatļauju saņemšanas kārtība, elektrības pieslēgumi, uzņēmējdarbības uzsākšana, īpašumtiesību reģistrācija, kredītreģistrs, mazākuma investoru aizsardzība, nodokļu nomaksa, pārrobežu tirdzniecība, līgumu piemērošana, maksātnespējas process, darba tirgus regulējums. Respondenti var būt dažādu nozaru speciālisti: būvnieki, arhitekti, tirdzniecības un loģistikas speciālisti, grāmatveži, inženieri u.c. speciālisti.