Aicinām uz preses konferenci par epidemioloģiskās situācijas stabilizāciju, nodarbinātību un uzņēmējdarbību sociālā miera nodrošināšanai Covid-19 izplatības apstākļos

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 15.maijā

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK aicina mediju pārstāvjus uz preses konferenci par atbalstu uzņēmumiem drošības pasākumu ieviešanā un individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) finansēšanā, kas notiks 18. maijā plkst. 13.00 e-platformā ZOOM. Preses konferenci tiešraidē varēs vērot LDDK Facebook kontā.

Preses konferencē piedalīsies LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, LDDK ekonomists Jānis Hermanis, RSU Darba drošības, vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš un A/S SAF Tehnika valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs. Katrs pārstāvis skaidros, kāpēc darbinieku veselības drošības pasākumu ieviešanai uzņēmumos ir tik būtiska nozīme, kādi no tā ieguvumi ir gan uzņēmējiem, gan sabiedrībai kopumā.

Šobrīd prioritāri jānodrošina veselības aizsardzības sistēmas un infekcijas prevencijas pasākumi strādājošajiem, jāsniedz atbalsts nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai. Pats būtiskākais uzdevums ir nodrošināt sociālo mieru. Mums kopīgiem spēkiem ir jādara viss, lai mazinātu Covid-19 izplatības radītās negatīvās sociālekonomiskās sekas un nodrošinātu turpmāku uzņēmumu darbību un tautsaimniecības attīstību.

Sabiedrības veselības un epidemioloģisko risku novēršanai finansējums uzņēmēju atbalstam jāpārdala gan no valsts, gan no ES fondu līdzekļiem. Pēc LDDK aprēķiniem finansējums, kas nepieciešams, lai kompensētu IAL atkarībā no to komplektācijas 1 mēnesim ir no 35 līdz 67 miljoniem eiro privātā sektora uzņēmumos, galvenokārt – vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts, apstrādes rūpniecība;  izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi; būvniecība; veselība un sociālā aprūpe; transports un uzglabāšana un citi sektori.

LDDK novērtētās IAL izmaksas uz 1 darbinieku ir no 6,35€/ līdz 15,35 €/dienā atkarībā no komplektācijas, izvēloties starp maskām vai respiratoriem vai sejais vairogiem. Izmaksas ir samērīgas salīdzinājumā ar to iespējamo kaitējumu uzņēmumiem, darbiniekiem un valsts budžetam no dīkstāves un saslimšanas, ko izraisītu vīrusa uzliesmojums, ja šādi IAL netiktu izmantoti. Piemēram, ja vīrusa uzliesmojuma dēļ iestājas dīkstāve, tad valsts darba nodokļos var zaudēt aptuveni 26 € par darbinieku dienā, pieņemot, ka vidējā mēnešalga valstī ir aptuveni 1 100€ bruto. Savukārt IAL izmaksas uz vienu darbinieku būtu vidēji 10 € dienā.

Kompensējot vai finansējot izdevumus darbinieku veselības drošības pasākumu ieviešanai uzņēmumos, mazinātos uzņēmumu darbības pārtraukšanas un saslimstības riski, kā arī tādējādi neveidotos tik liela negatīva ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem, ko radītu patēriņa  un iedzīvotāju ienākuma nodokļu kritums un pieaugošās pabalstu izmaksas.

Aicinām mediju pārstāvjus pieteikties preses konferencei, zvanot pa tel. 25400474 vai arī rakstot e-pastu uz prese@lddk.lv.