Aktuālie NEP lēmumi

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 13.janvārī

Tūrisma un skaistumkopšanas NEP sēdē 2019. gada 17. decembrī nolēma izveidot trīs NEP apakšpadomes:

  • ēdināšanas sektora apakšpadomi;
  • skaistumkopšanas sektora apakšpadomi;
  • tūrisma pakalpojumu sniedzēju sektora (izmitināšanas un komplekso tūrisma pakalpojumu) apakšpadomi.

Turpmāk, darbojoties apakšpadomēs, eksperti varēs padziļināti diskutēt par konkrētajai nozarei aktuālajiem jautājumiem un pieņemt rūpīgi izsvērtus lēmumus. Attiecīgi NEP pārskatīs pašreizējo Tūrisma un skaistumkopšanas NEP dalībnieku sastāvu un pēc nepieciešamības pieaicinās papildu nozaru pārstāvjus, lai apakšpadomes varētu uzsākt pilnvērtīgu darbu. Apakšpadomju vadītāji tiks ievēlēti pirmo sēžu laikā.

Būvniecības NEP sēdē 2019. gada 17. decembrī tika nolemts lūgt IZM novērst Būvniecības nozares Nekustamo īpašumu ekspluatācijas un pārvaldības jomas studiju programmu klasifikācijas neatbilstību starptautiskajai izglītības un mācību nozaru klasifikācijai “International Standard Classification of Education: fields of education and training”, kā arī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes (PINTSA) apstiprinātajai Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūrai.

Šobrīd Latvijā Nekustamo īpašumu ekspluatācijas un pārvaldības jomas studiju programmas ir ietvertas izglītības tematiskās jomas “Individuālie pakalpojumi” izglītības programmu grupā “Citi pakalpojumi” (kods 818), taču attiecīgās studiju programmas atbilstoši noteikumiem nepieciešams klasificēt izglītības tematiskās jomas “Arhitektūra un celtniecība” izglītības programmu grupā “Būvniecība un civilā celtniecība” (kods 582).

Ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru NEP sēdes laikā 2019. gada 16. decembrī norisinājās NEP organizētā diskusija “Kā ieinteresēt jauniešus mācīties ķīmijas un vides zinātnes?” Tajā piedalījās uzņēmumu, vides institūciju, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvji, un diskusijas rezultātā tika nolemts:

  • aicināt VIAA projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros īstenot atsevišķas aktivitātes jauniešu piesaistei ar ķīmijas un vides zinātnēm saistītajām profesijām, kā arī rosināt karjeras pedagogu apmācību īstenošanu par norisēm ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs;
  • aicināt uz tikšanos Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju, lai uzzinātu par asociācijas īstenotajām aktivitātēm un plāniem nozares prestiža paaugstināšanā, sabiedrības informēšanā par norisēm uzņēmumos un jauniešu piesaistē;
  • aicināt uz tikšanos Rīgas pašvaldības pārstāvjus, lai pārrunātu ar ķīmijas un vides zinātnēm saistītosinterešu izglītības pasākumus.

Vairāk par NEP sēdēs pieņemtajiem lēmumiem varat lasīt sēžu protokolos, kuri regulāri tiek publicēti šeit:

http://www.lddk.lv/pakalpojums/nozaru-ekspertu-padomes/