LDDK piedāvā alternatīvus veidus fiskālās telpas paplašināšanai 2016.gadā

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 25.augustā

Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Padome šodien vienojās par alternatīviem veidiem fiskālās telpas paplašināšanai 2016.gadā, kurus piedāvās valdībai un Finanšu ministrijai rīt, 26.augustā notiekošajā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: „Pēdējo nedēļu laikā esam iepazinušies un analizējuši Finanšu ministrijas piedāvātos risinājumus. Vēlamies uzsvērt, ka vairāki no tiem ir klajā pretrunā ar spēkā esošo valdības deklarāciju un pagājušajā gadā Finanšu ministrijas parakstīto Nodokļu politikas stratēģiju 2015.-2017.gadam un tādēļ nav sociālajiem partneriem pieņemami. Tie ietver dažādas ar darba nodokļiem saistītas pozīcijas, kuras piedāvājam aizstāt ar pieņemamākiem risinājumiem.”

LDDK atgādina, ka Finanšu ministrija, parakstot Nodokļu politikas stratēģiju, ir uzņēmusies veicināt nodokļu iekasējamību un vienkāršot nodokļu sistēmu kopumā, tādējādi palielinot nodokļu ieņēmumus. Tāpat Finanšu ministrija ir apņēmusies ievērot likumā noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmes samazinājumu par vienu procentpunktu 2016.gadā, neieviest jaunus nodokļu objektus un pieļaut jebkādas izmaiņas nodokļu likmēs tikai tad, ja tiek ievērots nosacījums pārnest nodokļu slogu no darbaspēka uz patēriņu un īpašumu, kā arī detalizēti izvērtēta paredzamo izmaiņu ietekme.

Ņemot vērā šos nosacījumus, Finanšu ministrijas piedāvājums 2016.gadā tomēr nesamazināt IIN likmi, kā arī ieviest jaunu nodokļu objektu – solidaritātes nodokli – ir klajā pretrunā ar nepieciešamību veicināt tautsaimniecības konkurētspēju, tādēļ LDDK šo piedāvājumu neatbalsta.

Taču, apzinoties nākamā gada izaicinājumus un pieaugošos budžeta izdevumus īpaši aizsardzības, izglītības un veselības aprūpes jomās, LDDK aicina Finanšu ministriju izvērtēt vairākus darba devēju priekšlikumus, tostarp iespēju nepieciešamības gadījumā aizvietot līdz šim plānoto IIN likmes samazinājumu ar proporcionālu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) samazinājumu, bet Finanšu ministrijas piedāvāto solidaritātes nodokli aizstāt ar IIN atvieglojumu atcelšanu par pilngadīgām un darbspējīgām personām.

L.Meņģelsone: „Tikai un vienīgi turpinot virzību uz Nodokļu politikas stratēģijas ievērošanu, tiks saglabāta uzticēšanās nodokļu sistēmai, kurā valsts pilda saistības, kuras pati uzņemas, un tad arī var prasīt atbilstošu rīcību no uzņēmējiem.”