Apbalvoti labākie darba devēji 2014.gadā.

Parādīt saistītās lietas

2014. gada 14.novembrī

Balvu par ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībā iegūst Juris Biķis

2014. gada 13. novembrī Rīgas Latviešu biedrības namā, pasniedzot LDDK Gada balvas, apbalvoti gan visu Latvijas reģionu labākie darba devēji, gan arī pasniegts personisks apbalvojums par mērķtiecīgu un ilggadīgu darbu Latvijas uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, kuru ieguvis ilggadējais AS “Latvijas Finieris” vadītājs Juris Biķis.

LDDK Gada balva tika pasniegta labākajiem darba devējiem sešās kategorijās:

  • Latgales reģionā – SIA “Z-Light”, kurš nodarbojas ar optiskās šķiedras ražošanu un Līvānos nodarbina ap 90 augstas kvalifikācijas speciālistu. Uzņēmuma vadība daudz uzmanības velta jauno speciālistu izglītošanai, veidojot gan privātu stipendiju fondu, gan plānojot veidot jaunas izglītības iestādes reģionā;
  • Kurzemes reģionā – SIA “Cemex”, kurš, Latvijā ieviešot starptautiski aprobētu pārvaldības un sociālās atbildības pieredzi, kalpo par paraugu ne tikai savas nozares, bet arī citu jomu uzņēmumiem un labprāt dalās savā darba drošības, sociālās atbildības, reģionālās attīstības veicināšanas u.c. aktivitāšu pieredzē;
  • Zemgales reģionā – SIA “Laflora”, kas, strādājot tradicionālajā kūdras ieguves nozarē, veicina gan ilgtspējīgu attīstību, izstrādātos kūdras purvus nododot tālākā apsaimniekošanā lauksaimniekiem, gan arī rūpējas par vides izglītību un jauno speciālistu sagatavošanu;
  • Vidzemes reģionā – Graanul Invest grupas uzņēmums SIA “Graanul Pellets”, kas, būdams Baltijas mēroga grupas uzņēmums Latvijā, veicis nozīmīgas investīcijas ražošanas attīstībā un pakāpeniski paplašina darbības mērogus un nodarbinātības iespējas reģiona iedzīvotājiem;
  • Rīgas reģionā – AS “VG Kvadra Pak”, kurš līdzās efektīvam darbam poligrāfijas nozarē izstrādājis efektīvu un darbinieku lojalitāti veidojošu motivācijas un bonusu sistēmu, kā arī noslēdzis koplīgumu ar savas nozares arodbiedrību;
  • Nacionālā līmenī – AS “Exigen Services Latvia”, kurš ne tikai sniedz kvalitatīvus IT pakalpojumus, bet arī aktīvi iesaistās gan savu darbinieku, gan jaunās IT speciālistu paaudzes izglītošanā, tostarp piešķirot ikgadējas stipendijas, iesaistoties nozares izglītības programmu izstrādē, akreditācijā un eksaminācijas komisijās, līdzdarbojoties “Iespējamajā misijā”, kā arī dažādos citos veidos stimulējot darba tirgum ilgtermiņā nepieciešamu speciālistu izglītošanu.

LDDK Gada balva tika pasniegta arī valsts institūcijai, kas pēdējā gada laikā mērķtiecīgi ieklausījusies biznesa vides pārstāvjos un veikusi uzlabojumus savā darbībā. Šo apbalvojumu ieguva Valsts ieņēmumu dienests, kura veiktie uzlabojumi būtiski samazinājuši nodokļu nomaksai nepieciešamo laiku. Savukārt par darba devējiem draudzīgāko pašvaldību tika atzīta Jelgavas pilsētas dome, kura aktīvi strādā, lai piesaistītu investīcijas savai pilsētai, kā arī iesaistās Jelgavas uzņēmumu ikdienas problēmu risināšanā.

LDDK Gada balvai izvirzītie uzņēmumi tika atlasīti sadarbībā ar “Lursoft”, izvērtējot uzņēmumu apgrozījuma, peļņas un darbinieku skaita pieaugumu vairāku gadu dinamikā, kā arī ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts darba inspekcijas (VDI) un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) pieredzi sadarbībā ar konkrētajiem uzņēmumiem. Tāpat tika ņemta vērā uzņēmumu pašu sniegtā informācija par savu izaugsmi, attīstības plāniem, darba vides organizāciju un sociāli atbildīgajām aktivitātēm savā reģionā. Kopumā tika izvērtēti vairāk nekā 180 uzņēmumi visā Latvijā. Savukārt pašvaldību un valsts institūciju kategorijās balvas nominantus izvirzīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Valsts kanceleja.

Visu LDDK Gada balvas finālistu sniegumu izvērtēja un gala lēmumu pieņēma žūrija, kurā piedalījās LDDK, LBAS, VID, VDI, Valsts kancelejas, VARAM, Ekonomikas ministrijas, visu Latvijas plānošanas reģionu, “Lursoft” un “Dienas Biznesa” pārstāvji.