Aptauja darba devējiem par darba un privātās dzīves līdzsvarošanu uzņēmumā

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 17.jūlijā

Lai noskaidrotu Latvijas darba devēju izpratni par darba un privātās dzīves līdzsvarošanas pasākumiem, to ieviešanu, nodrošināšanu un pieprasījumu uzņēmumā, kā arī par to, kā darba devēji uztver darba un privātās dzīves līdzsvarošanas pasākumus, aicinām darba devējus piedalīties aptaujā.

Lai nodrošinātu aptaujas datu kvalitāti, aicinām aptauju aizpildīt uzņēmuma vadītājam vai uzņēmuma personāla vadītājam, kas ir tieši atbildīgs par darba laika organizāciju uzņēmumā.

Aptaujas rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā, lai izstrādātu ieteikumus rīcībpolitikas un regulējuma veidotājiem ar mērķi radīt un uzlabot priekšnoteikumus vienlīdzīgākai piekļuvei darba tirgum, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvarošanu.

Aptauja pieejama šeit: https://ej.uz/balance4all

Lūdzam aptauju aizpildīt līdz 7.augustam.

***

Aptauja tiek veikta Eiropas Komisijas finansētā projekta “Līdzsvars visiem (B4A)” Nr. 881676-B4A ietvaros. Papildu informācija: http://www.lddk.lv/projekts/b4a/