Aptauja: lielākie ieguvēji no 2016. gada budžeta būs ierēdņi un tie uzņēmēji, kas nemaksā nodokļus

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 03.decembrī

48,8 procenti aptaujāto Latvijas iedzīvotāju par galvenajiem ieguvējiem no 2016. gada valsts budžeta uzskata ierēdņus, 28,4 procenti – negodīgus uzņēmējus, bet 21,4 procenti – augsta līmeņa speciālistus.

Tikai 1,7 procenti respondentu ir pārliecināti, ka ieguvēji būs jaunieši, tikai 2,5 procenti – ka tie būs pensionāri, un tikai 4,4 procenti domā, ka ieguvēji būs bezdarbnieki. Šādi dati iegūti jaunākajā socioloģisko pētījumu kompānijas SKDS veiktajā aptaujā.

Savukārt par lielākajiem zaudētājiem tiek uzskatīti godīgie uzņēmēji, ģimenes ar bērniem un pensionāri – par to ir pārliecināti attiecīgi 44,2 procenti, 34,7 procenti un 32 procenti aptaujāto (katrs respondents varēja atzīmēt 3 atbilžu variantus).

Jautāti, ko vajadzētu darīt pirmām kārtām, ja svarīgām jomām (piemēram, drošībai, izglītībai un veselības aprūpei) valsts budžetā ir nepieciešams vairāk līdzekļu, 92,2 procenti atbildēja, ka ir jāveic revīzija valsts izdevumos un jāmēģina ietaupīt. Tikai 1,3 procenti saredzēja izeju nodokļu celšanā.

Aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vairākums (61 procents) uzskata, ka gadījumos, kad valdība plāno mainīt nodokļus, tai vajadzētu brīdināt iedzīvotājus un uzņēmējus par saviem nodomiem vismaz gadu iepriekš. Savukārt 30,6 procenti domā, ka tas jādara vismaz sešus mēnešus iepriekš, un tikai 1,1 procents ir pārliecināts, ka valdībai ir tiesības rīkoties bez iepriekšēja plāna un brīdinājuma.

“Jāsecina, ka iedzīvotāji ne tikai ļoti kritiski vērtē 2016. gada budžetu sastādīto, bet arī labi saprot, ka valdība un parlaments finanšu problēmas mēģina risināt uz to iedzīvotāju grupu rēķina, kas visu laiku godīgi maksā nodokļus, bet tai pašā laikā cīņa ar ēnu ekonomiku ir nepietiekama. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) nepārtraukti aicināja valdību, Finanšu ministriju un Saeimas deputātus mainīt šo neperspektīvo politiku, diemžēl dzirdīgas ausis netika atrastas. Tikmēr aptaujas rezultāti apliecina, ka šīs problēmas ļoti labi izprot sabiedrības vairākums,” secina LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Jautāti par faktoriem, kas, viņuprāt, visvairāk kavē Latvijas ekonomisko attīstību, respondenti par galveno šķērsli uzskata pārlieku augstos nodokļus (38,7 procenti), iedzīvotāju nevienlīdzību (17,1 procents) un pārāk mazo aktīvo uzņēmēju skaitu (12,5 procenti).

Jautāti, vai budžets palīdz atrisināt viņu minētās problēmas, pārliecinošs aptaujāto vairākums – 78,3 procenti – pauda uzskatu, ka nepalīdz. Tikai 0,6 procenti domā, ka palīdz tās atrisināt pilnībā, bet 6,0 procenti ir pārliecināti, ka palīdz daļēji.

SKDS aptauja tika veikta internetā no šā gada 24. līdz 27. novembrim. Tajā piedalījās 1005 respondenti no visas Latvijas vecumā no 18 līdz 74 gadiem.