Notiks konference "Atklātība biznesā - iespēja vai risks?"

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 28.oktobrī

Vai uzņēmumam, kurā strādā vairāk nekā 500 darbinieku, 21.gadsimtā var nebūt savas mājas lapas? Vai uzņēmuma vadītāja vārds vai īpašnieku struktūra sabiedrībai ir jāzina? Vai uzņēmuma gada pārskats ir komercnoslēpums? Atbildes uz šiem jautājumiem 24.novembrī “Aldara” muzejā (Tvaika iela 44, Rīga) meklēs Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) rīkotās konferences “Atklātība biznesā – iespēja vai risks?” dalībnieki.

LDDK Prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Starptautiskās organizācijas, kuru dalībvalsts ir Latvija un kurās iesaistās arī Latvijas darba devēji, uzsver, ka lielāka atklātība uzņēmējdarbības vidē ir svarīgs priekšnoteikums, lai vairotu ilgtspēju, palielinātu konkurētspēju, mazinātu ēnu ekonomiku un veicinātu ekonomikas izaugsmi. Lai ekonomika ilgtermiņā būtu plaukstoša, jāveicina sekmīga informācijas apmaiņa un jāstiprina atklātība kā vērtība.”

Pieaugot globalizācijas un eksporta attīstības tempiem, Latvijas uzņēmumi arvien vairāk iesaistās starptautiskos biznesa projektos, tādēļ pieaugoša loma ir informācijas apmaiņai ar potenciālajiem partneriem, lai atbilstoši izvērtētu uzticamību un ilgtermiņa sadarbības perspektīvas. Lai veicinātu informācijas pieejamību un tās caurspīdīgumu, Eiropas Komisija ir pieņēmusi nefinanšu ziņošanas direktīvu, kas noteikta mēroga uzņēmumiem paredz obligātu informācijas sniegšanu par sava uzņēmuma ilgtspējas un korporatīvās sociālās atbildības politiku. Savukārt Apvienoto nāciju organizācija šoruden pieņēma jaunos ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuru sasniegšanā liela loma ir uzņēmumu iesaistei un atklātībai.

Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja Dace Helmane gan norāda, ka, analizējot informācijas pieejamību par lielākajiem Latvijas uzņēmumiem, jāsecina, ka pastāv ievērojamas atšķirības to vidū. Kamēr vieni īsteno sociāli atbildīgu politiku un publisko iespējami plašāku informāciju par savu uzņēmumu, tikmēr samērā lielai daļai citu uzņēmumu vienīgā publiski pieejamā informācija ir to reģistrācijas dati.

Plašākus pētījuma rezultātus par lielāko Latvijas uzņēmumu publiski sniegto informāciju Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un SIA “Lursoft” prezentēs konferences “Atklātība biznesā – iespēja vai risks?” laikā.

Tāpat konferences ietvaros savu skatījumu un pieredzi aicināta sniegt Ārlietu un Ekonomikas ministrijas vadība, kā arī SIA “Latvijas mobilais telefons” prezidents Juris Binde, SIA “Cemex” valdes locekle Linda Šedlere, “Nasdaq Riga” valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne un citi eksperti. Starptautisku skatījumu sniegs “Global Reporting Initiative” eksperte Elīna Svikliņa.

Konferences programma pieejama šeit.

Reģistrēties konferencei iespējams šeit šeit.

Par Korporatīvās sociālās atbildības (KSA) platformu

2011.gadā Latvijas Darba devēju konfederācija izveidoja KSA platformu. Tās svarīgākais uzdevums ir atvieglot ekspertu pieredzes apmaiņu un veicināt darba devēju konsolidētas nostājas veidošanu KSA jomā, kā arī sniegt rekomendācijas publiskā sektora organizācijām, izvērtējot uzņēmumu KSA labo praksi. Platforma nodrošina KSA politikas ieviešanu vietējā, reģionālajā, nacionālajā un Starptautiskajā līmenī.