Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomi vadīs LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 18.augustā

Šodien notikusi pirmā Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas (AIKN) padomes sēde, kurā par AIKN padomes priekšsēdētāju ievēlēta Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, bet par padomes priekšsēdētājas vietnieci – Akadēmiskās informācijas centra direktore Baiba Ramiņa.

LDDK ģenerāldiektore un AIKN padomes priekšsēdētāja Līga Meņģelsone: „LDDK kā lielākā Latvijas darba devēju intereses pārstāvošā organizācija izglītības nozarei pievērš īpašu vērību, jo darba devēju interesēs ir visu izglītības sistēmas līmeņu spēja sniegt jauniešiem pietiekamas zināšanas un pamatu iesaistei darba tirgū. Profesionālās izglītības jomā mēs jau esam uz pareizā ceļa, veidojot iespējami ciešāku mācību procesa un darba tirgus sasaisti, taču augstākā izglītība ir vēl viena nozīmīga joma, kur jāmeklē risinājumi jauno speciālistu iespējami ātrākai integrācijai darba tirgū, nodrošinot kvalitatīvu, darba videi un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu izglītību.”

AIKN padomes uzdevumi saskaņā ar 2015.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem ietver stratēģisku vadību un plānošanu augstskolu un koledžu akreditācijas organizēšanai un studiju virzienu akreditācijas un programmu licencēšanas nodrošināšanai, Studijas akreditācijas komisijas un Studiju programmu licencēšanas komisijas locekļu atlases kritēriju, kā arī šo komisiju sastāva, vadības un reglamenta apstiprināšanu.

AIKN padomē darbojas Izglītības un zinātnes ministrijas, Akadēmiskās informācijas centra, Augstākās izglītības padomes, Rektoru padomes, Latvijas Koledžu asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas, Latvijas Zinātnes padomes, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Tautsaimniecības padomes, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Ārstu biedrības un Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā reģistrētas ārvalstu akreditācijas aģentūras pārstāvji.