Austrumu partnerības Biznesa Foruma ietvaros Latvijas un Moldovas darba devēju konfederācijas noslēdz sadarbības līgumu

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 22.maijā

Šonedēļ Rīgā notikušā Austrumu partnerības Biznesa Foruma ietvaros sadarbības līgumu noslēdza Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Moldovas Republikas Nacionālā darba devēju konfederācija (CNMP). Līdz ar šī līguma noslēgšanu LDDK ir sadarbības līgumi ar visām sešām Eiropas Savienības Austrumu partneru valstu darba devēju organizācijām.

LDDK Prezidents Vitālijs Gavrilovs: “Latvijas darba devējiem ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Gruzijas un Ukrainas kolēģiem, un esmu gandarīts, ka uzsākam ciešāku sadarbību arī ar Moldovas darba devēju konfederāciju. Ar pārējo piecu valstu, kā arī Kazahstānas un Krievijas darba devēju organizācijām esam izveidojuši Lietišķās sadarbības padomes ciešāku kontaktu veidošanai starp uzņēmējiem un administratīvo šķēršļu identificēšanai un saskaņotai to mazināšanai. Līdzīga padome tiks veidota arī ciešākai sadarbībai ar Moldovas darba devējiem.”

Sadarbības ietvaros LDDK un CNMP vienojušās par regulāru informācijas un pieredzes apmaiņu sociālā dialoga veicināšanā abās valstīs, darba devēju interešu pārstāvēšanā valdībā, pašvaldībās un sarunās ar arodbiedrībām. Tāpat organizācijas vienojušās par savu biedru sadarbības veicināšanu.

Austrumu partnerības Biznesa Foruma laikā savstarpēju saprašanās memorandu, kas ir pamats tālākai sadarbībai, noslēdza arī Armēnijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Moldovas un Ukrainas darba devēju organizācijas.