ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomas "Izglītība" seminārs

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 12.martā

Rīgā notiks ES Stratēģijas Baltijas jūras reģiona politikas jomas “Izglītība” seminārs, kurā LDDK pārstāvēs Baltijas jūras reģionā darba forumu (BSLF) un prezentēs savus skatījumu par ilgtspējīgu darba tirgu, kā arī LDDK lomu darba vidē balstītu mācību veicināšanā (perspective of the LDDK on sustainable labour market – in particular LDDK work to promote word-based learning in Latvia). Seminārs notiks 15. martā.