Bulduros konsultēs darba aizsardības un drošības jautājumos

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 07.februārī

2018. gada 9. februārī Bulduru Dārzkopības vidusskolā notiks Dārzkopības konference, kurā  Latvijas Darba devēju konfederācijas (turpmāk LDDK) darba aizsardzības eksperts Laima Beroza informēs  konferences dalībniekus par ESF projektu „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” iespējām, lai paaugstinātu darba devēju, t.sk. arī dārzkopju un stādu audzētāju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un iespējām sakārtot darba vidi savā uzņēmumā.

Konferences dalībniekiem būs iespēja klātienē konsultēties darba drošības un aizsardzības jautājumos.

LDDK arī turpmāk sniegs informāciju ESF projektu „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” interesentiem – īpaši bīstamo nozaru uzņēmējiem, kā arī aicinās visus darba devējus ievērot Darba aizsardzības likuma un Darba likuma prasības.

Lai saņemtu konsultācijas darba aizsardzības jautājumos, darba devējiem ir iespēja zvanīt Laimai Berozai  pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 – 17.00 pa tālruni 67225162, iesūtīt jautājumus uz e-pasta adresi laima.beroza@lddk.lv vai zvanīt  uz mobilā tālruņa numuru 29471506.

Konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos tiek sniegtas ar ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” atbalstu.