Business at OECD 2019.- 2020. gada aktualitātes

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 11.jūnijā

Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvā padome Business at OECD (BIAC) izdevusi  ikgadējo 2019. – 2020. gada publikāciju par darba rezultātiem sadarbībā ar  Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD), nacionālā līmeņa biedriem un valdības pārstāvjiem.

Publikācija sastāv no 9 politikas tēmām:

  • Korporatīvā pārvaldība un atbildīga uzņēmējdarbība
  • Ekonomikas politika un regulējums
  • Attīstība un jaunās tirgus ekonomikas valstis
  • Nodarbinātība, prasmes un izglītība
  • Vide un enerģētika
  • Veselība un labklājība
  • Inovācijas un digitālā ekonomika
  • Nodokļu politika
  • Tirgus un investīcijas

Katrā no politikas tēmām ir apraksts par to nozīmīgumu uzņēmējdarbībai, BIAC darba rezultātiem pagājušajā gadā un perspektīvām turpmākajiem mēnešiem.

Tiešsaistes versija pieejama šeit: bit.ly/37l0h8Y