BUSINESSEUROPE dalīborganizāciju Prezidentu padomes sanāksme

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 21.aprīlī

2015.gada 23.-24.aprīlī Rīgā notiks Eiropas darba devēju konfederācijas BUSINESSEUROPE dalīborganizāciju Prezidentu padomes (BUSINESSEUROPE Council of Presidents) sanāksme.

Prezidentu padome ir BUSINESSEUROPE augstākā lēmējinstitūcija, kas tiekas divas reizes gadā attiecīgajā brīdī ES Padomē prezidējošās valsts galvaspilsētā. Sanāksmi vada BUSINESSEUROPE prezidente Emma Marčeglija (Emma Marcegaglia), un tajā piedalās BUSINESSEUROPE dalīborganizāciju prezidenti.

Šajā tikšanās reizē Prezidentu padome apspriedīs ekonomisko situāciju Eiropā un BUSINESSEUROPE Economic Outlook pētījumu, Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju partnerības sarunu gaitu, Eiropas biznesa attiecības ar Krieviju un gatavošanos Austrumu partnerības biznesa forumam, kā arī Eiropas investīciju plāna ieviešanas gaitu.

BUSINESSEUROPE ir apvienojušās vairāk nekā 40 uzņēmēju un darba devēju organizācijas no 35 valstīm ar mērķi kopīgi nodrošināt Eiropas ekonomikas izaugsmi un konkurētspēju. BUSINESSEUROPE ir vienīgā darba devējus pārstāvošā organizācija, kas apvieno nacionālās darba devēju organizācijas visās 28 ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs. BUSINESSEUROPE biedri nodarbina gandrīz 80% no visiem ES darba ņēmējiem.

BUSINESSEUROPE ir Eiropas uzņēmēju un darba devēju interešu pārstāvis Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesā un sociālajā dialogā ar darba ņēmējus pārstāvošo organizāciju – Eiropas Arodbiedrību konfederāciju (ETUC).

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir BUSINESSEUROPE biedrs jau vairāk nekā 10 gadus.

Kontakti medijiem: Ieva Kustova, tālr. 29482274, e-pasts ieva.kustova@lddk.lv