Būvniecības NEP sēde

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 10.oktobrī

Būvniecības Nozares ekspertu padomes sēde notiks 25. oktobrī pulksten 15.00, Latvijas Darba devēju konfederācijas biroja telpās 3. stāvā, Baznīcas iela 25, Rīgā.

Darba kārtība:
1. Būvniecības NEP sastāva aktualizēšana– ziņo Normunds Grinbergs;

  1. Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai – projekta mērķis, uzdevumi un īstenošanas gaita (ESF projekts «Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai»)  – ziņo Kristīne Vībane un Indra Ruperte
  2. Vai nozarei nepieciešama profesionālā izglītība? – ziņo Normunds Grinbergs;
    – Nozarē trūkst kvalificētu strādnieku
    – Profesionālās izglītības iestādes nevar sakomplektēt mācību grupu
    – Puse audzēkņu nepabeidz mācības profesionālās izglītības iestādē
    – Zems prestižs būvniecības strādnieku profesijām