Būvniecības nozares ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 04.septembrī

Būvniecības nozares ekspertu padomes sēde notiks 11. septembrī plkst. 14.00, LDDK birojā, Raiņa bulvārī 4.

Darba kārtība

 1. Darba kārtības izskatīšana/precizēšana – BNEP priekšsēdētājs N. Grīnbergs.
 2. Izmaiņas NEP sastāvā – Grīnbergs.
 3. Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķa PKP satura precizēšana:
 • vienotas vadlīnijas ar mašīnzinībām saistītu pienākumu un uzdevumu aprakstam – Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozares spēkratu apakšnozares ekspertu padomes vadītājs, MMM NEP priekšsēdētāja vietnieks A.Stoļarovs;
 • ar būvniecību saistītu pienākumu un uzdevumu precizēšana – Biedrība “Latvijas ceļu būvētājs” Z. Valters.
 1. Apdares darbu tehniķa un apdares darbu strādnieka profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrāde Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” ietvaros – N.Grīnbergs, BNEP koordinatore G.Beperščaite (saskaņā ar LDDK vecākās ekspertes satura jautājumos L.Salenieces informāciju).
 2. Pārskats par Būvniecības nozarē izstrādātajiem Profesiju standartiem un Profesionālās kvalifikācijas prasībām, to aktualizācijas nepieciešamība saskaņā ar 27.09.2016. MK noteikumu Nr.633 7., 10.punktu prasībām – G. Beperščaite, NEP nacionālā koordinatore A.Līce.
 3. WorldSkills, EuroSkills konkursi, to devums nozares un profesionālās izglītības attīstībai – Beperščaite.
 4. Dažādi jautājumi, nākošā NEP sēde – N.Grīnbergs:
 • Par Rīgas Celtniecības koledžas direktora konkursa rezultātu.
 • Par ierosinājumu noturēt ārkārtas akreditāciju Vidzemes augstskolas studiju programmai “Koka ēku celtniecība un ekobūves”.
 • Par būvniecības nozares kvalifikācijas struktūras un Būvinženiera un Būvniecības tāmju inženiera profesiju standartu aktualizēšanu.
 • Latvijas Jumiķu apvienības aktualitātes.
 • Citi jautājumi.