Darba devēji aicina pieņemt grozījumus Darba likumā, kas veicina nozaru ģenerālvienošanos

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 05.jūnijā

Darba likuma grozījumi, kas veicinās ģenerālvienošanos nozarēs, ir ilgstošu diskusiju rezultāts starp sociālajiem partneriem. Puses ir vienojušās par visiem pieņemamu risinājumu, kas pozitīvi ietekmēs jebkuru nozari, kas noslēgs ģenerālvienošanos starp darba devējiem un darba ņēmējiem.

LDDK uzskata, ka ar šiem grozījumiem, piemēram, būvniecības nozarē strādājošo stāvoklis uzlabosies, jo ģenerālvienošanās rezultātā katru mēnesi darba samaksas apmērs zemāk atalgotajiem strādājošajiem pieaugs no minimālās algas 430 eiro uz 780 eiro. Tas nozīmē vismaz par 350 eiro vairāk salīdzinājumā ar valstī noteikto minimālo algu, kas gadā veidos vismaz 4200 eiro pieaugumu katram strādājošajam. Atalgojuma pieauguma rezultātā uzlabosies sociālais nodrošinājums, kā piemēram, slimības lapas apmaksa, atvaļinājuma nauda, bērna kopšanas pabalsts, bezdarbnieku pabalsts, iemaksas pensiju kapitālā.

2017. gadā ēnu ekonomikas apjoms būvniecības nozarē bija 35%. Ģenerālvienošanās noslēgšanas rezultātā, paredzam, ka ēnu ekonomika, īpaši aplokšņu algas, būtiski samazināsies.

Likumdevējam ir jāļauj nozarēm sociālā dialoga ietvaros pašregulēties. Nozares ģenerālvienošanās pēc būtības nevar pasliktināt tajā strādājošo stāvokli, jo arodbiedrības nekad nenoslēgs tādu vienošanos ar darba devējiem, kas nav strādājošo interesēs.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.