Darba devēji: izstrādāta vērienīga nodokļu reforma, taču darbs vēl turpināsies

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 28.jūlijā

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) kā valdības sociālais partneris vairāk nekā gadu sadarbībā ar valdību un sadarbības partneriem aktīvi strādājusi pie priekšlikumiem, lai reformētu Latvijas nodokļu sistēmu un rastu iespējami labākos risinājumus ilgtspējīgai valsts attīstībai. Pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas nodokļu politikā ir izstrādāta tik vērienīga reforma.

“Kopsaucēja rašana un kompromisa māksla ir izšķirošas gan sociālā dialogā, gan lēmuma pieņemšanas brīdī. Lai arī šobrīd ir redzamas atkāpes no sākotnējā nodokļu reformas projekta, svarīgākie pamatmērķi – konkurētspēja, salīdzinoši motivējoša sistēma godīgai uzņēmējdarbībai un iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšana – ir saglabāti,” uzsver LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs.

Lai celtu uzņēmumu konkurētspēju un nodrošinātu investīciju pieaugumu, ir ieviesta  viena no būtiskākajām izmaiņām pieņemtajā nodokļu reformā, par kuras nepieciešamību īpaši uzstāja darba devēji – 0% likme reinvestētajai, nesadalītajai uzņēmumu peļņai.

Tāpat darba devēji, izprotot nepieciešamību palielināt veselības aprūpes finansējumu, atbalstīja obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanu, jo galvenais nodokļu reformas mērķis bija ne tikai valsts un uzņēmumu konkurētspējas palielināšana, bet arī ikviena Latvijas iedzīvotāja labklājības pieaugums.

“Mēs, kā sociāli atbildīga uzņēmēju organizācija, uzskatām, ka izmaiņas nodokļu sistēmā kopumā ir solis pareizajā virzienā. Tomēr ar to darbs vēl nebeidzas. Reformas patiesie ieguvumi būs redzami tikai mainoties cilvēku attieksmei, kultūrai un izpratnei par cēloņsakarībām, apzinoties, ka godprātīga nodokļu nomaksa nodrošinās sociālās garantijas nākotnē,” uzsver LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone.

Pagājušā gadā starp LDDK, Ministru prezidentu, Latvijas Pašvaldību savienību, LTRK un Latvijas Zinātņu akadēmiju parakstīta vienošanās, kas paredz – pieņemtā nodokļu politika vismaz nākamo 3 gadu laikā saglabāsies bez būtiskām izmaiņām.

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli–ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 112 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 64 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.