Darba devēju priekšlikumus 2016.gada valsts budžetam detalizēti skatīs ārkārtas NTSP sēdē nākamo pirmdien

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 26.augustā

Šodien notikušajā Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdē sociālie partneri vienojās par sešām no astoņām jaunajām Finanšu ministrijas iniciatīvām fiskālās telpas paplašināšanai 2016.gadā, taču vairākas iniciatīvas darba devēju un darba ņēmēju atbalstu neguva. Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sociālajiem partneriem iesniedza alternatīvus priekšlikumus budžeta ieņēmumu palielināšanai, tādēļ partneri vienojās par ārkārtas NTSP un NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēdēm tuvākās nedēļas laikā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: „Balstoties uz spēkā esošo valdības deklarāciju un pagājušajā gadā Finanšu ministrijas parakstīto Nodokļu politikas stratēģiju 2015.-2017.gadam, mēs kategoriski iebilstam, ka netiktu turpināta virzība uz darba nodokļu samazināšanu, tā vietā uzliekot arvien lielāku slogu darbaspēkam – īpaši labi apmaksātu speciālistu atalgojumam. Kritiku neiztur amatpersonu apgalvojums, ka lielo algu saņēmējiem nodokļu slogs ir procentuāli zemāks nekā mazo algu saņēmējiem. Aprēķini liecina – lai samaksātu darbiniekam 360 eiro algu, darba devēja kopējās izmaksas ir ap 650 eiro, bet lai samaksātu augstu kvalificētam speciālistam, piemēram, 4000 eiro, izmaksas ir 7200 eiro. Absolūtos skaitļos šī starpība ir milzīga un slogs darba devējam, kurš strādā augstas pievienotās vērtības nozarēs un maksā konkurētspējīgas algas, ir liels.”

Apzinoties nākamā gada izaicinājumus un pieaugošos budžeta izdevumus īpaši aizsardzības, izglītības un veselības aprūpes jomās, LDDK aicina Finanšu ministriju izvērtēt vairākus darba devēju priekšlikumus, tostarp iespēju aizvietot līdz šim plānoto IIN likmes samazinājumu ar proporcionālu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) samazinājumu, bet Finanšu ministrijas piedāvāto solidaritātes nodokli aizstāt ar IIN atvieglojumu atcelšanu par pilngadīgām un darbspējīgām personām. Atvieglojumu atcelšana radītu ap 34 miljoniem eiro lielus ieņēmumus.

Tāpat LDDK ir aicinājusi apsvērt iespējami drīzāku minimālās sociālās iemaksas ieviešanu ikvienam strādājošajam, kā arī izvērtēt iespēju veikt izmaiņas kapitāla, īpaši neproduktīvā kapitāla (tostarp nekustamā īpašuma), nodokļu piemērošanā.

L.Meņģelsone: „Mūsu iesniegtie priekšlikumi tika nopietni un detalizēti izvērtēti un apspriesti ar sociālajiem partneriem šodienas NTSP sēdē, un turpinās darbs NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomē, kā arī ārkārtas NTSP sēdē, izvērtējot šos priekšlikumus saskaņā ar Nodokļu politikas stratēģiju un valsts izaugsmes mērķiem.”