Darba devēju visbiežāk minēto profesiju lokā arī šogad ir IT nozares specialitātes

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 05.jūlijā

Jau septīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu, vidusskolu un profesionālo mācību iestāžu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad viedokli izteikuši 2645 darba devēji, kas ir 15 reižu vairāk nekā pirmajā TOPa tapšanas gadā.

Darba devēju ieteiktāko skolu un studiju TOPs tiek veidots, lai nodrošinātu jauniešiem nepastarpinātu informāciju par darba tirgu, palīdzot pamatskolu, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu absolventiem šovasar izdarīt pareizo tālākās izglītības izvēli, kas rezultētos veiksmīgā karjerā.LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un studiju programmu TOPs ir labs informatīvais līdzeklis absolventiem, jo tā veidošanā piedalījās visdažādākie Latvijas uzņēmumi, kuri ir ieinteresēti, lai darba tirgū nonāktu zinoši speciālisti.”

TOPa veidošanā šogad piedalījies rekordliels skaits uzņēmumu, kas norāda uz darba devēju ilgtermiņa stratēģiju personāla piesaistē un vēlmi iesaistīties jauniešu karjeras izvēlē, veicinot ekonomisko attīstību Latvijā.

Šogad darba devēji akcentējuši ar būvniecības, mārketinga, ēdināšanas, klientu apkalpošanas, ražošanu saistītas profesijas, vispieprasītākie joprojām programmētāji.

TOPa rezultāti liecina, ka šogad darba devēju biežāk minēto profesiju lokā ir IKT nozares specialitātes, par TOPa līderi izvirzot programmētāja profesiju (158 ieteikumi), kā arī dažādas uzņēmuma darbības atbalsta profesijas (mārketings, finanses, grāmatvedība). TOPa veidotāji uzsver – tas, ka šīs profesijas un izglītības iestādes, kur tās apgūt, ir bieži ieteiktas, liecina, ka tieši šajās jomās ir sarežģīti atrast zinošus un kvalificētus speciālistus.Darba devēji visaugstāko atzinību jau septīto gadu izrāda Rīgas Tehniskajai universitātei, savukārt kā visatzītākā studiju programma jau otro gadu ir kļuvusi Latvijas Universitātes datorzinātņu programma.

Apkopojot informāciju par darba devēju ieteiktākajām izglītības iestādēm, TOPa līdera godu saglabā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kurai seko Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Biznesa augstskola „Turība” (BAT), bet TOP 5 noslēdz Banku augstskola (BA).

„Darba devēji visprecīzāk spēj novērtēt RTU studiju programmu kvalitāti, jo tieši viņi darba gaitās ievada mūsu absolventus un ir pirmie, kuri spriež par absolventu sagatavotību darba tirgum,” saka RTU studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis.

TOPā visnovērtētākā studiju programma ir LU datorzinātņu programma. Pirmajā desmitniekā ir RTU datorzinātņu, informācijas tehnoloģijas un būvniecības studiju programma, LU apgūstamās studiju programmas – komunikācijas un vadības zinātņu programmas, – kā arī viena BAT studiju programma – tūrisma un viesmīlības vadība. Desmitniekā ierindojas arī divas BA studiju programmas – uzņēmējdarbības vadība un finanses, kā arī Rīgas Ekonomikas augstskolas bakalaura programma ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā.

„Esam gandarīti par augsto novērtējumu no darba devēju puses, tas ir kvalitātes rādītājs, jo mūsu uzdevums ir sagatavot darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus,” saka LU Latvijas Universitātes datorikas fakultātes dekāns Guntis Arnicāns.

Darba devēji sāk akcentēt profesionālās izglītības kvalitāti! 

Darba devēji šogad aktīvi izteikuši pozitīvus balsojumus par profesionālajām skolām un koledžām. Īpaši jāuzsver sekojošas profesionālās izglītības iestādes, kas ne tikai novērtētas no darba devēju puses, bet arī ir līderes projektā “Darba vidē balstītas mācības”* – Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums; Ogres tehnikums un Rīgas valsts tehnikums kā arī Daugavpils tirdzniecības profesionālā vidusskola un Liepājas valsts tehnikums.

“Aicinām jauniešus izglītības iestāžu izvēli balstīt uz racionālu pieeju un uzklausīt darba devēju ieteikumus, jo viņi ir tie, kuri spēj novērtēt izglītības iestāžu sagatavoto jauniešu profesionālo kvalitāti un atbilstību darba tirgum. Viņi ir tie, kuri spēj pateikt, no kurām skolām nāk labākie absolventi,” norāda Prakse.lv vadītājs Jānis Logins.

LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izšķiroties par studiju jomu un izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas izvēlētajā nozarē. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus nozaru griezumā un konkrētās profesijās, lai ikviens jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.

Detalizētus darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un profesiju TOPa rezultātus iespējams aplūkot karjeras portālā Prakse.lv adresē www.prakse.lv/top

Par LDDK:

Latvijas Darba devēju konfederācija ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv 114 nozaru līderus – uzņēmumus, kuros strādā vairāk nekā 50 darbinieku, un 63 nozaru un reģionālās uzņēmēju asociācijas un federācijas.

Par Prakse.lv:

Prakse.lv ir lielākais izglītības un karjeras portāls Latvijā, apvienojot vairāk nekā 96 000 jauno profesionāļu un 6000 darba devēju. Tā ir platforma, kurā jaunieši var atrast sev piemērotāko darba devēju praksei vai darbam, savukārt darba devēji atrast talantīgus jaunos darbiniekus. Portālā ik dienu pieejamas vairāk nekā 2000 prakses un darba vakances tieši jauniešiem. Portālā papildus iespējams iepazīties ar profesijām un mācību iestāžu piedāvātajām studiju programmām, ar darba devēju ieteikumiem studiju programmu izvēlei, iepazīt darba devējus ar virtuālo praksi. Portāla mērķis ir palīdzēt jauniešiem veidot savu karjeru veiksmīgāk un palīdzēt piesaistīt talantus darba devējiem. 

*ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001 atbilstoši SAM 8.5.1.

majaslapai

Kontakti:

LDDK pārstāvis: Una Grenevica, una.grenevica@lddk.lv, mob.tālr. 28650306

Prakse.lv pārstāvis: Jānis Logins, janis.logins@prakse.lv mob.tālr. 29540182