Darba devēju visbiežāk minēto profesiju lokā arī šogad ir IT nozares specialitātes

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 30.jūnijā

Jau sesto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju. TOPa mērķis ir veicināt pārdomātu pamatskolu, vidusskolu un profesionālo mācību iestāžu absolventu tālākās izglītības un karjeras izvēli šovasar, ņemot vērā darba devēju viedokli. Šogad viedokli izteikuši 2524 darba devēji, kas ir 19 reižu vairāk nekā pirmajā TOPa tapšanas gadā.

Darba devēju ieteiktāko skolu un studiju TOPs tiek veidots, lai nodrošinātu jauniešiem nepastarpinātu informāciju par darba tirgu, palīdzot turpat 31 tūkstotim pamatskolu, vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu absolventiem šovasar izdarīt pareizo tālākās izglītības izvēli, kas rezultētos veiksmīgā karjerā.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Tieši Latvijas uzņēmēji ir tie, kas visprecīzāk spēj raksturot, kādas ir šī brīža darbaspēka prasības, jo kvalificētu darbinieku noturēšana un piesaistīšana ir viņu ikdiena. Tādēļ jo īpaši aicinu jauniešus ieklausīties darba devējos, iespējams, tieši viņu viedoklis būs izšķirošais faktors pareizā karjeras virziena noteikšanā!”

TOPa veidošanā šogad piedalījies rekordliels skaits uzņēmumu, kas norāda uz darba devēju ilgtermiņa stratēģiju personāla piesaistē un vēlmi iesaistīties jauniešu karjeras izvēlē, veicinot ekonomisko attīstību Latvijā.

Šogad darba devēji akcentējuši loģistiku, medicīnu, metālapstrādi, elektroniku un pārtikas ražošanu saistītas profesijas, vispieprasītākie joprojām programmētāji.

TOPa rezultāti liecina, ka šogad darba devēju biežāk minēto profesiju lokā ir IKT nozares specialitātes, par TOPa līderi izvirzot programmētāja profesiju (132 ieteikumi), kā arī dažādas uzņēmuma darbības atbalsta profesijas (mārketings, finanses, grāmatvedība). TOPa veidotāji uzsver – tas, ka šīs profesijas un izglītības iestādes, kur tās apgūt, ir bieži ieteiktas, liecina, ka tieši šajās jomās ir sarežģīti atrast zinošus un kvalificētus speciālistus.

Darba devēji visaugstāko atzinību jau sesto gadu izrāda Rīgas Tehniskajai universitātei, savukārt kā visatzītākā studiju programma pirmo reizi ir kļuvusi Latvijas Universitātes datorzinātņu programma.

Apkopojot informāciju par darba devēju ieteiktākajām izglītības iestādēm, TOPa līdera godu saglabā Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), kurai seko Latvijas Universitāte (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) un Biznesa augstskola „Turība” (BAT), bet TOP 5 noslēdz Banku augstskola (BA).

„Darba devēji visprecīzāk spēj novērtēt RTU studiju programmu kvalitāti, jo tieši viņi darba gaitās ievada mūsu absolventus un ir pirmie, kuri spriež par absolventu sagatavotību darba tirgum,” saka RTU studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis.

TOPā visnovērtētākā studiju programma ir LU datorzinātņu programma. Pirmajā desmitniekā ir RTU datorzinātņu un būvniecības studiju programma, četras LU apgūstamās studiju programmas – komunikācijas, tiesību un vadības zinātņu programmas, – kā arī viena BAT studiju programma – tūrisma un viesmīlības vadība. Desmitniekā ierindojas arī divas BA studiju programmas – uzņēmējdarbības vadība un finanses, kā arī Rīgas Ekonomikas augstskolas bakalaura programma ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā.