Dodies pieredzes apmaiņā uz AS "Latvijas Balzams" ražotni darba aizsardzības jautājumos

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 03.decembrī

Lai iepazītos ar labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā, aicinām piedalīties pieredzes apmaiņā š.g. 7. decembrī AS “Latvijas Balzams” ražotnē. Mācību ekskursiju mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu. 

Ekskursijas dalībniekiem tiks nodrošināts transports LDDK birojs – Latvijas Balzams – LDDK birojs.

Ņemot vērā vietas specifiku un drošības apsvērumus, vietu skaits mācību ekskursijā ir ierobežots! Lai pieteiktu dalību, lūdzam reģistrēties elektroniski saitē http://ej.uz/macibuekskursija līdz 5. decembrim.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu. Mācību ekskursija ir septītā šāda veida aktivitāte, kuras turpināsim īstenot visa šīs projekta ietvaros.

Tāpat informējam, ka pieejamas arī konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, kuras ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros bez maksas nodrošina LDDK eksperti:

Darba aizsardzības jautājumos
Laima Beroza
Pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 – 17.00
Tel.: 29471506; 67225162, e-pasts: laima.beroza@lddk.lv

Darba tiesību jautājumos
Andris Alksnis
Darba dienās plkst. 09.00 – 17.00
Tel.: 20313155; 67225162, e-pasts: andris.alksnis@lddk.lv