Dodies ekskursijā uz AS "Latvijas Finieris" rūpnīcu “Lignums”

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 25.oktobrī

Lai iepazītos ar labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā, aicinām piedalīties mācību ekskursijā š.g. 2. novembrī AS “Latvijas Finieris” rūpnīcā “Lignums”, Finiera ielā 6, Rīgā. Mācību ekskursiju mērķis ir paaugstināt darba devēju izpratni par darba aizsardzības nozīmīgumu, ekonomisko izdevīgumu un veicināt ieinteresētību darba vides sakārtošanā saviem darbiniekiem, kā arī veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu.

Ekskursijas dalībniekiem tiks nodrošināts transports.

Ņemot vērā vietas specifiku un drošības apsvērumus, vietu skaits mācību ekskursijā ir ierobežots! Lai pieteiktu dalību, lūdzam reģistrēties elektroniski saitē http://ej.uz/macibuekskursija līdz 31. oktobrim.

Mācību ekskursija tiek organizēta Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros ar ESF atbalstu. Mācību ekskursija ir septītā šāda veida aktivitāte, kuras turpināsim īstenot visa šīs projekta ietvaros.

Tāpat informējam, ka pieejamas arī konsultācijas darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos, kuras ESF projekta “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” ietvaros bez maksas nodrošina LDDK eksperti:

Darba aizsardzības jautājumos
Laima Beroza
Pirmdienās un otrdienās plkst. 09.00 – 17.00
Tel.: 29471506; 67225162, e-pasts: laima.beroza@lddk.lv

Darba tiesību jautājumos
Andris Alksnis
Darba dienās plkst. 09.00 – 17.00
Tel.: 20313155; 67225162, e-pasts: andris.alksnis@lddk.lv