Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 21.novembrī

Drukas un mediju tehnoloģiju nozares ekspertu padomes sēde notiks 3. decembrī, Latvijas Nacionālajā kultūras centrā Pils ielā 4.

Darba kārtība

  1. Darba kārtības izskatīšana un apstiprināšana – J. Sīlis– 5 min.
  2. Latvijas Nacionālā kultūras centra darbība un aktualitātes kultūrizglītībā – ( I. Kupča) – 20 min.
  3. Informācija par elektroniski saskaņotajiem dokumentiem starp DMT NEP sanāksmēm – D.Bukonte – 5 min.
  4. DMT NEP priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas – D. Bukonte – 10 min.
  5. Uzņemšanas rezultāti profesionālās izglītības programmās 2019.gadā – D. Bukonte – 10 min.;
  6. Par PS “ Iespieddarbu noformējuma tehniķis” izstrādi un nepieciešamajām izmaiņām Drukas un mediju tehnoloģiju nozares NKS – D. Bukonte, D.Vanaga – 10 min.
  7. Par Komunikācijas nozares apakšpadomes izveidi un nepieciešamajām izmaiņām Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju NKS – D.Bukonte, I.Svilāns – 20 min.;
  8. Par nepieciešamajām izmaiņām profesionālās kvalifikācijas “Foto un video producents” novietojumu Mākslas nozares struktūras dizaina un radošo industriju NKS – A.Marnics – 10 min.;
  9. Citi jautājumi