DVB mācības dodas vizītē uz Liepājas Valsts tehnikumu

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 16.maijā

ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītājas Jolantas Vjakses vizīte Liepājas Valsts tehnikumā. Piedalās uzņēmēji, pedagogi un audzēkņi. 

Laiks: 2019.gada 14. jūnijs

Vieta: Liepājas Valsts tehnikums, Ventspils iela 51

ESF-logo-projektiem