DVB aktualitātes Aizkrauklē

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 12.decembrī

Aizkraukles Profesionālā vidusskola jau vairākus gadus īsteno profesionālās vidējās izglītības programmu „Mašīnzinības” ar iegūstamo kvalifikāciju „Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis”. Šobrīd plānota programmas aktualizācija, jo ir izstrādāts jauns profesijas standarts. Lai pilnveidotu jauniešu apmācību atbilstoši darba tirgus prasībām, uzklausītu nozares ekspertu viedokļus un ieteikumus, kopēji meklētu risinājumus, lai jaunajos speciālistos attīstītu nepieciešamās kompetences, aicinām uz tikšanos!

Norises laiks: 2018. gada 14.decembrī

Norises vieta: Aizkraukles Profesionālajā vidusskolā, Jaunceltnes ielā 21, Aizkrauklē.

istais-dvb-logo