Eiropai jāpalīdz Grieķijai atjaunot ilgtspējīgu biznesa vidi

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 24.aprīlī

Rīga, Brisele – 24.04.2015. Noslēdzoties Eiropas darba devēju konfederācijas BUSINESSEUROPE Prezidentu sanāksmei Rīgā, BUSINESSEUROPE Prezidente Emma Marčeglija (Emma Marcegaglia) uzsvēra:

 

“Reformas ir straujākas izaugsmes un bezdarba mazināšanas atslēga. Tādu valstu kā, piemēram, Īrijas, Spānijas un Portugāles, pieredze liecina, ka reformas ļauj sasniegt cerēto rezultātu un pat pārsteidzoši ātri atjaunot izaugsmi un nodarbinātību. Ja Grieķija spēs sekmīgi turpināt nepieciešamās reformas, tai ir visas iespējas izveidot veiksmīgu un stabilu ekonomiku, nodrošinot kvalitatīvu dzīves līmeni un nodarbinātības iespējas visiem valsts iedzīvotājiem.

 

Uzņēmējiem ir svarīga Eiropas vienotība. Tāpēc mēs ceram, ka Eirogrupas finanšu ministri, kuri arī šodien tiekas Rīgā, spēs vienoties par tālāku finansiālo palīdzību Grieķijai, mazinot pašreizējo neskaidrību par valdības finansēm. Tomēr, ja Eiropas līderi ir gatavi ieguldīt šīs valsts ilgtermiņa uzplaukumā, konsekventa reformu īstenošana ir priekšnoteikums finansiālas palīdzības saņemšanai. Reformas nepieciešamas īpaši aktuālo fiskālajā un sociālajā jomā, kā arī tādas biznesa vides nodrošināšanā, kur pilnībā tiek ievērota brīvā tirdziecība ES vienotajā tirgū.”