Eiropas biznesa konfederācijai "BusinessEurope" 60

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 02.martā

60 gadus Eiropas darba devēju konfederācija “BusinessEurope” ir pārstāvējusi uzņēmēju intereses, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju. Pārstāvot valsti ar mazu ekonomiku, Latvijas Darba devēju konfederācija uzskata, ka turpmāka konverģence starp valstīm un reģioniem ir būtiska ES nākotnei, jo īpaši attiecībā uz vienotā tirgus atbilstošu un ilgtspējīgu darbību, spēcīgu ekonomikas un monetāro savienību. Mēs lepojamies, ka esam daļa no BusinessEurope un varam dot savu ieguldījumu Eiropas integrācijai no Latvijas uzņēmējdarbības perspektīvas.

gavrilovs-vitalijs-lddk_0