Eiropas semestris: procesa un iesaistes novērtējums

Parādīt saistītās lietas

2020. gada 14.septembrī

Šodien norisinājās Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rīkotās konsultācijas ar Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību “Eiropas semestris: procesa un iesaistes novērtējums”.

Konsultācijās piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK)  prezidents, EESK loceklis Vitālijs Gavrilovs, Eiropas Komisijas (EK) pārstāvniecības Latvjā ekonomikas padomnieks Mārtiņš Zemītis, Ekonomikas ministrijas Analītikas dienesta vecākais ekonomists Česlavs Gržibovskis, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) ārējo sakaru koordinatore, EESK locekle Ariadna Ābeltiņa, Latvijas pārstāve EESK Eiropas semestra grupā, EESK locekle Gunta Anča, LDDK Eiropas semestra kontaktpersona Inese Stepiņa, LBAS Eiropas tiesību un politikas dokumentu eksperte, Eiropas semestra koordinatore Nataļja Preisa.

Konsultāciju dalībnieki diskutēja par:

  • Latvijas nacionālo reformu prgrammu – iesniegto priekšlikumu īstenošanas pakāpi pēdējo gadu laikā un to, cik lielā mērā valdība to īsteno,
  • sociālo partneru, pilsoniskās sabiedrības un sadarbības partneru lomu Eiropas semestra procesā,
  • ES izveidoto atbalsta instrumentu un to izmantošanu Latvijā Covid-19 krīzes pārvarēšanai,
  • kādu atbalsta veidu ES līmeņa struktūrām (Eiropas Komisijai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai) vajadzētu sniegt vai tās varētu sniegt Eiropas semestra efektīvākai koordinācijai un līdzdalības palielināšanai valsts līmenī.

Konsultāciju video ieraksts: