Eiropas Viedās Enerģijas Digitālo inovāciju centra izveide

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 29.novembrī

LDDK aicina pievienoties Eiropas Viedās Enerģijas Digitālo inovāciju centra izveides iniciatīvai (POLitLat Smart Energy EDIH), kas darbosies 3 valstīs – Polijā, Lietuvā un Latvijā (potenciāli Igaunijā). Eiropas Komisija atbalsta starpvalstu sadarbības (reģionālos) risinājumus, kas pašreizējo tradicionālo enerģijas ekonomiku pārvērstu atbilstoši viedā laikmeta prasībām.

POLitLat Smart Energy EDIH kalpos kā vienas pieturas aģentūra, lai stiprinātu un attīstītu zinātnes un biznesa sadarbības iespējas, sniegtu tehnoloģisko kompetenci un eksperimentālas iespējas, lai attīstītu viedās un atjaunojamās enerģijas nozares, samazinātu siltumnīcefekta gāzes, veicinātu digitālo pārveidi, ekodizaina izstrādi un nodrošinātu vides aizsardzību saistītās nozarēs Polijā, Lietuvā un Latvijā (potenciāli Igaunija).

Paredzēta pieredzes apmaiņa ar Lietuvas Ražotāju konfederācijas Viceprezidentu  Vidmantas Janulevičius un Digitālo Inovāciju Institūta Valdes priekšsēdētāju Romualdas Petraitis 13. decembrī plkst. 12.30, LDDK birojā, Raiņa bulvārī. 4, Rigā.

Ja ir interese iesaistīties iniciatīvā, lūgums pieteikties, rakstot e-pastu uz inese.stepina@lddk.lv līdz 6. decembrim.