Ekonomikas ministra izvēlē būs svarīgs LDDK viedoklis   

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 16.oktobrī

Ministru prezidents Māris Kučinskis, tiekoties ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidentu Vitāliju Gavrilovu vienojās, ka nākamā ekonomikas ministra izvēlē ņems vērā arī LDDK – nacionālā līmeņa ilggadējā un atbildīgā valdības sociālā partnera – viedokli.

LDDK līdzšinējo sadarbību ar ekonomikas ministru Arvilu Ašeradenu vērtē kā konstruktīvu. Lai arī vēl nav panākti visi nosacījumi, kas būtu nepieciešami valsts izaugsmei, svarīgi turpināt iesākto darbu situācijas uzlabošanai visās ekonomiskās politikas jomās.

V.Gavrilovs norāda, ka prioritārais darbības virziens šobrīd Ekonomikas ministrijai ir tautsaimniecības produktivitātes, inovāciju un eksportējošo nozaru attīstību veicināšanas pasākumi, lai veicinātu valsts konkurētspēju, radītu kvalitatīvas un labi apmaksātas darba vietas un nodrošinātu ārvalstu investīciju ieplūšanu Latvijas ekonomikā. Tāpat stabilai izaugsmei ir nepieciešams attīstīt jaunas tehnoloģijas un rūpniecību  ar augstu pievienotu vērtību.

“Lai Latvijas izaugsme būtu straujāka un noturīgāka pret ārējiem satricinājumiem, svarīga ir politiskā stabilitāte, kā arī produktīva un rezultatīva sadarbība sociālā dialoga ietvaros kā priekšnoteikums labvēlīgākas vides radīšanai uzņēmējdarbībai un tautsaimniecības uzplaukumam. Kā tas precīzi ir noteikts valdības, sociālo un sadarbības partneru vienošanās protokolā par kopīgu redzējumu uz kopā darāmajiem darbiem,” uzsver V.Gavrilovs.

Ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko stāvokli, augsti profesionālus speciālistus, kā arī pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, LDDK sagaida nākamā ekonomikas ministra proaktīvu darbību Starpvaldību komisijās, kas dos pozitīvu signālu jau esošo Lietišķās sadarbības padomju (LSP) stiprināšanai, kā arī jaunu LSP izveidi ar Ķīnu, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un citām valstīm.

Lai noturētu IKP pieauguma tempu arī turpmāk, LDDK uzskata, ka nākamā ekonomikas ministra darba kārtībā jābūt arī tādām prioritātēm, kā obligātā iepirkuma izmaksu samazināšana un elektroenerģijas cenu kāpuma novēršana, lai samazinātu uzņēmēju izdevumus un iedzīvotāju maksājumus.

Izvērtējot iespējamos ekonomikas ministra amata kandidātus, darba devēju pārstāvji aicina valdību un partiju “Vienotība” skatīties plašāk – ne tikai nacionālajā, bet arī Eiropas līmenī.

LDDK ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993.gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai.