Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 14.decembrī

Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares ekspertu padomes sēde notiks 2019. gada 17. aprīlī plkst. 15.00, LDDK birojā.

Darba kārtība

  1. 15.00-15.15 Esošā situācija un tendences EIKT nozares profesionālās izglītības programmās, kuras tiek īstenotas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) padotības profesionālās izglītības iestādēs. (Ziņo: Alla Imanta, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta eksperte)
  2. 15.15-15.25 EIKT NEP priekšlikumi Izglītības un zinātnes ministrijai izglītojamo skaita EIKT nozares profesionālās izglītības programmās plānošanai 2020.-2021.gadam.
  3. 15.25–15.40 ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» (SAM 8.5.1.) rezultāti EIKT nozarē. (Ziņo: Jolanta Vjakse, projekta vadītāja; Sanita Bērziņa, apakšprojekta vadītāja)
  4. 15.40-15.50 Par EIKT NEP dalībnieku sastāva aktualizēšanu.
  5. 15.50-16.00 Par EIKT NEP darbības koordināciju – budžeta piešķiršanas virzība. (Ziņo: Anita Līce, LDDK Izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja)
  6. Dažādi.