Enerģētikas Nozares ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2018. gada 17.decembrī

Enerģētikas Nozares ekspertu padomes (NEP) sēde notiks 2019. gada 13. februārī plkst. 14.00, PIKC “Rīgas Valsts tehnikuma” praktisko mācību centrā, Dārzciema ielā 70, Rīgā.

Darba kārtība

  1. Sanāksmes darba kārtības precizēšana – sanāksmi vada Enerģētikas nozares ekspertu padomes priekšsēdētājs M. Kalniņš (5 min.).
  2. NVA apmācības komisijas priekšlikumi bezdarbniekiem un darba meklētājiem – ziņo LM darba tirgus politikas departamenta vec. eksperts R. Brīdaks (15 min.).
  3. Par akadēmisko un profesionālo augstāko izglītību – ziņo LDDK izglītības un nodarbinātības jomas vadītāja A. Līce (15 min.).
  4. Informācija par Modulārām izglītības programmām enerģētikas nozarē – ziņo S. Breiers, izstrādes darba grupas loceklis un M. Kalniņš, MIP izstrādes eksperts  (40 min.).
  5. ENEP priekšsēdētāja vēlēšanas un ENEP sastāva aktualizācija – ziņo M. Kalniņš (10 min.).
  6. Par nākamās nozaru ekspertu padomes sēdes laiku un darba kārtību (5 min.).