Enerģētikas Nozares ekspertu padomes sēde

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 13.maijā

Enerģētikas Nozares ekspertu padomes sēde notiks 15. maijā plkst. 14.30, Raiņa bulvārī 4, 2. stāvā, Rīgā.

Darba kārtība

  1. Sanāksmes darba kārtības precizēšana – sanāksmi vada Enerģētikas nozares ekspertu padomes priekšsēdētājs M.Kalniņš (5 min.).
  2. Par profesionālo un akadēmisko augstāko izglītību – LEEA Specializētā Sertifikācijas centra vadītāja K. Bērziņa (25 min.).
  3. Nodarbinātības valsts aģentūras apmācību programmu piedāvājums bezdarbniekiem un darba meklētājiem – priekšlikumi Enerģētikas nozarē – M.Kalniņš (10 min.).
  4. Nozares profesijas standartu aktualizēšana – M.Kalniņš (10 min.).
  5. Plānotie grozījumi Profesionālās izglītības likumā attiecībā uz Nozaru ekspertu padomju darbību – A. Līce, LDDK – 10 min.
  6. ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (SAM 8.5.1.) vidusposma izvērtēšanas rezultāti Enerģētikas nozarē – S.Bērziņa, apakšprojekta vadītāja (10 minūtes).
  7. Par nākamās NEP sēdes laiku un darba kārtību – M.Kalniņš (5 min.).