ESF projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” sanāksme

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 09.janvārī

Projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītāja Jolanta Vjakse iepazīstinās ar aktualitātēm DVB.

Norises laiks: 2019. gada 10.janvārī

Norises vieta: JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA, Pasta iela 1, dienesta viesnīcas zālē

 

istais-dvb-logo