Forums "Profesionālā izglītība - atslēga uz darba tirgu"

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 13.martā

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 2019. gada 3.aprīlī plkst.10.00 aicina jauniešus, darba ņēmējus, uzņēmējus, profesionāļus piedalīties forumā „Profesionālā izglītība – atslēga uz darba tirgu”, kas norisināsies Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas aktu zālē, Vidzemes ielā 26, Balvos.

Lai reģistrētos forumam, lūgums aizpildīt pieteikuma anketu un izvēlēties vienu radošo darbnīcu.  Foruma dalībnieki saņems apliecinājumu par dalību. Foruma noslēgumā tiks izlozētas 7 vērtīgas balvas.  Pieteikšanās elektroniski līdz 26.martam. Kontakttālrunis: 26112053, e-pasts: bpvv@balvi.lv

Reģistrējies šeit: https://bit.ly/2UAwP7E