LDDK: grozījumi Profesionālās izglītības likumā ir izšķiroši darba tirgus un izglītības tuvināšanā

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 24.aprīlī

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ļoti atzinīgi vērtē šodien Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtos grozījumus Profesionālās izglītības likumā, kuri ir būtisks, izšķirošs solis izglītības un darba tirgus tuvināšanā. Turklāt divas būtiskākās likumā ietvertās iniciatīvas – darba vidē balstītas mācības un Nozaru ekspertu padomju darbība – ir LDDK aktīvi veidotas un virzītas jau vismaz pēdējos piecus gadus.

 

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Pirms pieciem gadiem mēs sākām visos iespējamajos līmeņos aktīvi runāt par to, ka Eiropā ir lieliski piemēri, kas liecina – darba devēju savlaicīga un sistemātiska iesaiste izglītības procesā veicina konkurētspējīgu izglītību jauniešiem un ir daudz lielāka garantija, ka viņiem būs darbs ne tikai šodien, bet arī nākotnē. Viens no šiem piemēriem ir Vācijas duālās izglītības sistēma. Darba vidē balstītās mācības Latvijas izglītības sistēmā ir metode, kur pārņemta labākā vācu pieredze, un gan uzņēmumi, gan skolas jau tagad šo iespēju aktīvi izmanto.

 

Par darba vidē balstītu mācību efektivitāti liecina fakts, ka jau pēc pirmā pilotprojekta iepriekšējā mācību gadā viens no vadošajiem metālapstrādes uzņēmumiem Latvijā pieņēma pastāvīgā darbā vairākus jauniešus, kurus pats bija izglītojis un, protams, praksē pārliecinājies, ka viņi ir motivēti strādāt un apgūt jaunas lietas.

 

Otrs būtisks jauninājums ir Nozaru ekspertu padomju darbības nostiprināšana Profesionālās izglītības likumā. Nozaru ekspertu padomes nav jaunums – LDDK un tās partneru vadībā tās darbojas jau kopš 2011.gada, un, pateicoties šīm padomēm, ir radītas jaunas, darba tirgum nepieciešamas mācību programmas, sakārtoti profesiju standarti atbilstoši reālajai darba videi un veikti citi būtiski uzdevumi. Taču tagad padomes ir likumā atzītas un valstiski atzītas, līdz ar to mūsu iespēja vēl mērķtiecīgāk un precīzāk kopīgi ietekmēt izglītības saturu atbilstoši topošo speciālistu nodarbinātības izredzēm ir vēl lielākas.”