Iedvesmojoši video darba devējiem un jauniešiem par praksēm

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 10.aprīlī


Aicinām noskatīties iedvesmojošus video par mācību praksēm jauniešiem. Darba devējiem vērts noskatīties video, jo tajā stāsta 
par to, kādēļ nepieciešams piesaistīt un apmācīt praktikantus, bet video jauniešiem – kādēļ ir vērts izvēlēties profesionālo izglītību un pilnveidot praktiskās zināšanas mācību praksē.

Video veidoti LDDK koordinēta ES Erasmus+ programmas projekta “Kvalitatīvas prakses darba tirgum” (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros. Ar programmas atbalstu video arī tika demonstrēti Latvijas nacionālajos un reģionālajos TV kanālos 2017.gada aprīlī.