Iespējas un izaicinājumi: ES daudzgadu budžets un NAP 2027

Parādīt saistītās lietas

2019. gada 23.decembrī

20.decembrī Ministru kabinetā notika seminārs “Iespējas un izaicinājumi: Eiropas Savienības daudzgadu budžets un Nacionālais attīstības plāns 2027”. Seminārā piedalījās Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) darba devēju pārstāvji – Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) prezidents Vitālijs Gavrilovs un Gundars Strautmanis, EESK darba ņēmēju pārstāvji – Ariadna Ābeltiņa un Pēteris Krīgers, kā arī EESK locekle Baiba Miltoviča un Latvijas Bioloģiskās lauksamniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norklākis. Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks semināra dalībniekus iepazīstināja ar aktualitātēm NAP 2027 izstrādes procesā.

LDDK prezidents Vitālijs Gavrilovs, EESK darba devēju grupas vadītājs: “Darba devēji uzsver, ka ir būtiski jāpalielina valsts spēja nopelnīt un jāveicina pāreja uz augstas pievienotas vērtības ekonomiku. NAP 2027 stratēģiskais mērķis jānosaka – ilgtspējīga investīciju politika un ražīguma paaugstināšana, kas atbilst Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam (Latvija 2030). NAP 2027 ir jāiekļauj vienu visaptverošu vīzijas formulējumu un stratēģisko mērķa indikatoru: iekšzemes kopprodukta pieaugums pēc pirktspējās paritātes. Svarīgi atspoguļot un savstarpēji salāgot katras nozaru ministrijas uzsākto darbu, plānotos pasākumus ES 2020 un ES 2050 enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanas jomā.”

NAP veidošanā jāņem vērā investīciju prioritātes: darba tirgus pārmaiņu vadība automatizācijas un digitalizācijas ietekmē, darba tiesības un darba drošība, jauniešu iesaiste darba tirgū, profesionālā izglītības pievilcība, mūžizglītība, nevienlīdzības mazināšanas instrumenti, aktīvā novecošanās.

 

 

Par LDDK

Latvijas Darba devēju konfederācija ir lielākā un ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā. LDDK ir dibināta 1993. gadā, un patlaban tās biedri nodarbina 44% Latvijas darba ņēmēju. LDDK ir sociāli – ekonomisko sarunu partneris Ministru kabinetam un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai. LDDK apvieno un pārstāv darba devējus, kuru kopējais apgrozījums ir ~40 miljardi eiro.

 

Par EESC

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ir Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas institūciju – Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta – konsultatīva iestāde. Komitejā intereses pārstāv darba devēji, darba ņēmēji un citas nevalstiskās organizācijas ar mērķi sniegt kompetentu nostāju par apspriešanā esošajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. LDDK pārstāvis piedalās darba devēju grupas darbā, nodrošinot ekspertīzi par uzņēmējdarbības jautājumiem, un sniedzot pienesumu Eiropas politiku labākai ekonomiskajai, sociālajai un pilsoniskajai sasaistei ar reālo situāciju Latvijā.