Informācija par izmaiņām LDDK padomes sastāvā

Parādīt saistītās lietas

2017. gada 18.janvārī

Latvijas darba devēju konfederācijas 16. janvāra Padomes sēdē apstiprinātas izmaiņas LDDK padomes sastāvā un par konfederācijas viceprezidenti kļuvusi jaunā Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) vadītāja Sanda Liepiņa.

S. Liepiņa padomē turpmāk strādās Mārtiņa Bičevska vietā, kurš janvāra sākumā atstāja LKA vadītāja amatu un S.Liepiņa pārņēma viņa amatu.

Pagājušajā gadā LDDK padomē notika vēl vairākas izmaiņas – par padomes locekļiem kļuva a/s “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis, VAS “Latvijas  Dzelzceļš” prezidents Edvīns Bērziņš un A/S „Olainfarm” ES fondu un finansējuma piesaistes daļas vadītāja Agnese Mercalova.

Informācija par LDDK padomes pilno sastāvu atrodama klāt pievienotajā dokumentā.