Investīciju projektu portāls

Parādīt saistītās lietas

2016. gada 12.janvārī

Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (EFSI – European Fund for Strategic Investments) ir iespēja Latvijai ar Eiropas Investīciju bankas līdzdalību piesaistīt investīcijas stratēģisku un augstas ekonomiskās, vides un sabiedriskās pievienotās vērtības projektu finansēšanai un īstenošanai. Investīciju plāna Eiropai ietvaros tiek veidots atvērts potenciālo un nepieciešamo investīciju projektu portāls (projektiem, kuru apjoms pārsniedz 10 miljonus EUR), kuru plānots atklāt šā gada februārī.

Projektu portāla mērķi:

  • nodrošināt projektu redzamību, procesa atklātību,
  • dotu iespēju projektu virzītājiem sevi reklamēt un investoriem tos vieglāk atrast.

Portālu veido Eiropas Komisija sadarbībā ar Eiropas Investīciju Banku.
Lai nodrošinātu, ka projektu portālā jau sākuma posmā vienkāršotā un standartizētā formā tiek ievietoti visi potenciālie privātā un publiskā sektora projekti, Eiropas Komisijas vārdā aicinām aizpildīt projektu formu – lūdzu, skatīt pieteikuma anketu.

Papildu informācija: http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/eipp/index_en.htm

ALTUM ir nacionālais kontaktpunkts Latvijā projektu virzītājiem un attīstītājiem sadarbībai ar Eiropas Stratēģisko investīciju fonda ietvaros izveidoto Eiropas Investīciju konsultāciju centru (EIAH – European Investment Advisory Hub).

Projekta attīstītājus vai virzītājus konsultē gan ALTUM, gan Eiropas Investīciju konsultāciju centrs.

ALTUM kā nacionālais kontaktpunkts:

–        informē par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda investīciju iespējām Latvijā;

–        projektiem, kas pretendē uz Eiropas Investīciju bankas līdzfinansējumu, veic sākotnējās atbilstības izvērtēšanu;

–        informē projektu attīstītājus par Eiropas Investīciju konsultāciju centru un tā sniegtajiem pakalpojumiem

–        sniedz atbalstu potenciālajiem projektu  attīstītājiem  un virzītājiem  sākotnējās informācijas sagatavošanā iesniegšanai  Eiropas Investīciju konsultāciju centrā.

Kontakti ALTUM: nacionālā kontaktpunkta Latvijā vadītāja Lija Vītoliņa, lija.vitolina@altum.lv,  tālr. + 371 67774062