Izglītojamo motivācijas veidošana: piedalies diskusijā

Parādīt saistītās lietas

2015. gada 24.martā

Pēdējo gadu laikā profesionālās izglītības jomā ir daudz darīts, lai mainītu stereotipu, ka mācības profesionālās izglītības iestādēs izvēlas sekmēs vājākie audzēkņi vai arī tie, kuriem dzīvē nav īsta mērķa. Patiesībā lielākā daļa profesionālās izglītības absolventu ir labi darba darītāji un sava aroda meistari visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs. Daudzi no viņiem darbojas kā veiksmīgi uzņēmēji un turpina izglītību.

Tomēr augstais audzēkņu atbirums, it sevišķi pirmajos kursos, darba devēju biežā neapmierinātība ar profesionālās izglītības kvalitāti un augstais bezdarba līmenis profesionālās izglītības beidzēju vidū, liecina par to, ka daļa audzēkņu savu nākamo profesiju ir izvēlējušies nejauši un amatu apgūst bezatbildīgi, bez ieinteresētības. Nonākot darba tirgū šie audzēkņi nespēj demonstrēt vajadzīgās zināšanas un prasmes.

Kāpēc daļai jauniešu nav motivācijas vai tā ir ļoti zema? Kas ir veicinošie un kavējoši faktori? Kā panākt to, ka katrs jaunietis veiksmīgi sasniedz savu mērķi? Par šiem un citiem jautājumiem runāsim diskusijā „Izglītojamo motivācijas veidošana profesionālajā izglītībā”. Diskusijas moderatore: Aija Tūna.

Diskusija notiks 26.martā Rīgā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Konferenču zālē, Kr. Valdemāra ielā 35 no plkst. 11.00 līdz 13.00.

Pieteikties dalībai diskusijā var, aizpildot reģistrācijas formu: http://ej.uz/VET2WORKdiskusijas.
Diskusiju būs iespējams noskatīties ierakstā: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeaRax-Ko4i4fTJEoUZnUukKdoxgFUlCa
Izglītojamo motivācijas veidošana ir vienpadsmitā no 12 diskusijām ciklā Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu. Diskusiju cikls tiek organizēts Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projektā VET to Work Transition (Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA). Projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un konsultāciju uzņēmumu Dynamic University.